Kuidas virtuaalsete meeskondadega efektiivselt suhelda?

Alusta sellest, et olgu kindlad eesmärgid! Kasutage videot. Suhelge tõhusalt. Kasutage mugavat  tehnoloogiat. 

 

Kõik need on tähtsad nõuanded ja neid peab kindlasti järgima. Siit artiklist leiad tavapärased viisid sellest, kuidas suhelda inimestega, kes asuvad Sinust eemal?

 

Allikas: Pixabay

 

Siin on viis näpunäidet, mis aitavad Sul paremini eesmärke oma tiimiga saavutada:

  1. Määrake kõikidele tegevustele tähtajad!

Parkinsoni seadus ütleb, et töö võtab alati nii palju aega, kui tema teostamiseks on antud. Teisisõnu, kui annate kümme päeva ülesande teostamiseks, siis kulub täpselt kümme päeva selle teostamiseks. Kui anda üks päev, siis kulub selleks üks päev. Teisiti tõlgitult tähendab see seda, et ülesanne, millel puudub selleks määratud tähtaeg, ei saa kunagi valmis! Seega vältimaks selle Parkinsoni seaduspärasuse teostumist määrake igale asjale tähtaeg. Isegi siis, kui teie arvates pole tähtaega vaja, määrake igal juhul tähtaeg.  Kasuta ülesannete ja tähtaegade määramisel veebipõhiseid tööriistasid. Viimane väga lihtne ja visuaalselt hea projektijuhtumise tööriist, mille avastasin on Monday või vaata siit blogist, kus leia endale meelepärane.

 

  1. Määrake tähtajad isikuti, mitte rühmiti!

Siin on tõepärane stsenaarium: kui teid tabab rahvarikkas kohas kõndides südameinfarkt, on võimalik, et mitte keegi ei tule teile appi. Kui aga üksik inimene seisab teie kõrval, kui te kokku varisete, on teil palju suurem tõenäosus saada abi. Põhjust selle ebaloogilise nähtuse taga nimetatakse „kõrvalseisja efektiks“ ja just seepärast hajub rühmades vastutus. Kõrvalseisja efekt juhtub sageli kaugtöö meeskondades, seega kui te määrate inimrühmale ülesande, tekib tõenäoliselt võimalus, et mitte keegi ei võta seda enda peale (hästituntud mõttetera siin on „kõigi vastutus on mitte kellegi vastutus“). Selle vea vältimiseks määrake alati ülesanded konkreetsetele isikutele.

  1. Kommunikatsioon

Kaugtöö meeskondade suur puudus on see, et meeskonnaliikmed eralduvad kergesti oma eraldi tornidesse. See ei ole tavapärane koosasuvates meeskondades, sest inimesed kohtuvad igapäevaselt üksteisega. Heastamaks sagedaste kokkusaamiste puudumist peaksite oma meeskonnaga omavahel suhtlema sagedasti – isegi siis, kui te seda tegelikult ei vaja ja konkreetne teema puudub, mida arutada. See tähendab neile helistamist, meilimist või tekstisõnumite saatmist vähemalt kord päeva või paari jooksul. Õige piiri peab igaüks siiski ise ära tundma, lihtsalt segamine segamise pärast ei saa olla eraldi eesmärk. Tehes järjepidevaid vestlusi kindlustate, et säilitate meeskonna sidususe ja sujuvuse tunde. Hästi toimiv ja juhitud kommunikatsioon on projektide õnnestumise edu alus.

 

Allikas: Pixabay

  1. Personaalne lähenemine

Üks kiiremaid viise loomaks usaldust oma meeskonnaga on tutvuda igaühega isiklikult. Tegelikult, just seepärast julgustavad mõned ettevõtted oma kontoritöötajaid kaunistama oma bokse igaühe isiklike huvide järgi (nagu enda perekonnapildid või esemed oma huvidest). Need väikesed asjad lõpetavad algvestlused ühishuvidest kolleegide vahel, ning see viib viimaks ühtsema meeskonnatöö keskkonnani. Seda on palju raskem matkida virtuaalsetes meeskondades, seega peate tegema lisajõupingutusi, et õppida enam tundma oma tiimiliikmete eraelu. Üks viis selleks on kavandada oma meeskonnaga eraldi üks-ühele telefonikõnelusi, et olla nendega ühenduses mitteametlikul tasemel. Või korraldad võimalusel aeg-ajalt kokku saamisi lähimas linnas ja riigis.

 

  1. Ärge eeldage midagi!

Suhtlus virtuaalsete meeskondade vahel esitab väljakutse, sest Sul puudub lugemise, näoilmete, kehakeele või muude sotsiaalsete märkide lugemise oskus. Sellest tuleneb mitmetähenduslikkuse ja kimbatuse määra suurenemine koostöö jooksul. Järelikult peate te olema oma nõuetes väga konkreetne ja eeldama vastaspoole teadmiste puudumist. Teil peab olema 100%-line selgus oma ootustes ja mitte jätma mitte ühtki oma nõudmist tõlgendamiseks lahtiseks. Vajadusel lihtsalt julgusta küsima!

 

 

Samal teemal – Kuidas kaugtiime juhtida, vaata siit blogist.