Miks ja kuidas kasutada Instagrami Story´t?

Virtuaalassistent

Miks ja kuidas kasutada Instagrami Story´t?

Tell me your STORY


Miks peaksid juba täna osa oma kommunikatsioonist suunama Instagram
storydesse? Mida ja miks peaks tegema storydes? Millised funktsioonid on tulemuslikumad ja miks?

Vastused küsimustele saab teada allolevas blogis. 

 

Allikas: www.virtuaalassistent.ee 

 

Miks kasutada Instagram Storyt?

Instagram story on sageli esimene asi, mida silmame avades Instagrami äpi.
Statistikale toetudes selgub, et enamik meist vaatab enne kõik storyd läbi ning alles
seejärel suundub tavaliste postituste juurde. Antud fenomenile on lihtne seletus,
maagia peitub selles, et story on kaduv nähtus ning just tänu sellele tekib inimestel
FOMO (fear of missing out). Seda nähtust saab aga veelgi võimendada lisades
storysse interaktsiooni võimaluse. Lisades storyle poll või quizz on hea võimalus
oma auditooriumit kaasata, seeläbi tõsta oma brändi meeldejäävust.

 

Allikas: www.virtuaalassistent.ee


Instagram story on hea väljund, kus jätta jälgijaskonnale vahetu mulje, kuid sisu ei tohi
olla liiga tuunitud aga ka mitte suvaline ja seosetu. Storysse võiks lisada sisu, mis ei
vääri kohta esilehel, kuid vajab sellegipoolest märkimist. Eelmises blogipostituses
rääkisime hashtagidest, seal käsitlesime teemat küll pigem tavapostituste kontekstis,
kuid hashtag on hea vahend ka storydes. Kasutades hashtage storydes on hea
võimalus laiendada oma jälgijaskonda, samuti aga anda vaatajale märku, mis sisuga
on tegemist.

 

Allikas: www.virtuaalassistent.ee


Storyde puhul on mitmeid võimalusi muuta sisu relevantsemaks, näiteks hea
vahend, mis tõstab koheselt vaatamiste arvu on lokatsiooni ehk asukoha lisamine. Nagu ikka on
brändi loomisel oluline visuaalne keel ja äratuntavus, erandiks pole ka storyd. Story
peaks eelkõige kajastama brändi ning sellel peaks olema pigem imagoloogiline kui
kommertslik funktsioon, see tähendab, et storyd peaksid kajastama brändi
väärtuseid.

Visuaal on siinkohal oluline- soovitame storydes läbivalt kasutada sama
fonti ning tonaalsust, luua oma visuaalne äratuntav keel. See on oluline selleks, et
kui kasutaja klõpsab kiiresti läbi storyde, siis talle talletuks siiski mällu see, et ta on
sinu sisu näinud. 

Vahetu kontakt jälgijaskonnaga on edu võti, storydes on seda aga eriti lihtne teha.
Instagram pakub palju erinevaid võimalusi kasutajatel storydele reageerida. Kui
asukoha lisamine võiks olla “must do”, siis lisaks sellele võiks vahetevahel küsida
mõni huvitav küsimus, teha väike quizz (viktoriin) või lisada lihtne reageerimise skaala. Selle
puhul on aga oluline mitte liialt hoogu sattuda, storyde arv 24h jooksul võiks jääda
umbes 5 kanti ning sedapuhku on oluline jälgida, et vaatamiste arv esimese ja
viimase story vahel poleks drastiliselt erinev, st. et sisu võiks olla läbivalt huvitav ning
kaasahaarav.

Instagram funktsioonide kasutamise statistika:

Hiljaaegu viis läbi www.socialmediatoday.com ülevaatliku uuringu, millest huvi korral loe täpsemalt nende blogist.

Allikas: www.socialmediatoday.com

Soovid, alustada turundust Instagramis, kuid pole piisavalt teadmisi või aega? Saada meile päring info@virtuaalassistent.ee ja tuleme Sulle appi ning teeme Sinu ettevõtte nähtavaks!