Muudatused Toggl platvormil!

Muudatused Toggl platvormil!

Alates 7. septembrist tegi Toggl.com järgmised muudatused:
 
·      Toggl.com  saab olema koduleheks kõigile kolmele tööriistale (Toggl Track, Toggl Plan ja Toggl Hire).
·      Uus sisselogimise aadress on toggl.com/track/login.
·      Klassikaline punane värv on minevik ja nüüdsest on uus lahedam värviskeem.
·      Toggl nimi muutub Toggl Track’ks, aga pakutav toode jääb samaks.
 
Päris kõik ei muutu ja samaks jäävad Sinu konto andmed ja kõik muu info. Samuti ei muutu Toggl Track taimeri funktsioonid.


 

Pilt Kuvatõmmis

Miks mõõta töödele kuluvat aega?

Toggl aitab tõsta üksikindiviidide ja töögruppide produktiivsust. Eriti populaarne on see vabakutseliste ning väikeste ja keskmiste organisatsioonide seas. 

Toggl-ga on võimalik näha minutipealt, kui kaua keegi kulutab aega konkreetse tegevuse peale. See omakorda aitab kaasa vigade leidmisele. Ehk kui ettevõte leiab, et töö ei saa tehtud piisavalt efektiivselt, siis hakatakse tavaliselt analüüsima, milles võib probleem olla. 

Samuti aitab ajamõõtmine välja selgitada kasumlikumad projektid ja hinnastada töölõike ning esitada kliendile tööaja kasutamisest selge ja ülevaatlik raport.

Miks peaksid Togglit kasutama ja kuidas sellest kasu saada?

Ajamõõtmise eesmärk on tõsta üksikindiviidide ja töögruppide produktiivsust.  Toggli tööpõhimõte on jälgida aja möödumist reaalajas. Toggl töötab ka ilma internetita. Selleks tuleb nupule vajutada ning programm hakkab aega lugema.

Selle tarkvaraga on võimalik näha minutipealt, kui kaua keegi ettevõttes kulutab aega mingi tegevuse peale minut täpsusega.  

Pilt: Kuvatõmmis

1. Kasu väike- ja keskmistele ettevõtetele

Toggliga on võimalik näha, kui palju aega kulub erinevatele tegevustele ning hiljem on võimalik analüüsida, kas töötatud aeg oli mõistlikult kulutatud või mitte. See omakorda aitab kaasa vigade leidmisele. Ehk kui ettevõte leiab, et töö ei saa tehtud piisavalt kiiresti, siis hakatakse tavaliselt analüüsima, milles võib probleem olla. Kuigi põhjusi võib olla erinevaid, soovitakse teada saada, kas töötajatest on konkreetse töölõigu jaoks efektiivsem. 

Toggl´iga on võimalik näha, kui palju aega kulub erinevatele töölõikudele ning hiljem on võimalik analüüsida, kas töötatud aeg või projekt oli mõistlikult kulutatud või mitte. Hiljem saab hõlpsalt graafikute ning tabelite abil tulemusi analüüsida ja soovi korral neid juhtkonnale või kolmandatele asjasse puutuvatele inimestele presenteerida.

2. Kasu vabakutselisele

Vabakutselise põhiline küsimus on kuhu kaob aeg? Päevad mööduvad linnulennul ning tihti on päeva lõpus tunne, et midagi ei saanud tehtud. Miks see nii on? Üksikindiviidina on väga kerge kaotada fookus ja tegeleda nagu öeldakse 100 asjaga korraga ja nii see ka tihti ongi. Raske on hoida end järjepeal. Vabakutseline peab tihti ka oma enda ettevõtte administratiiv, turundus ja müügitöö ära tegema. Seepärast on oluline hinnata ka seda, kui palju aega kulub enda ettevõtte administreerimiseks ja juhtimiseks.  

Kui sul on nendest tegevustest ülevaade, oskad paremini tellimusi sisse võtta, määrata neile õiglane hind ning jätta osa töötundidest ettevõtte administreerimiseks, mis on samuti oluline. 

Samuti võib vabakutselisel olla vajadus esitada kliendile koos arvega tööajamõõtmise raport, sest osadele klientidele on oluline saada täpne ülevaade, kui kaua tema projekti jaoks aega kulus. 

Tihti on just järgmiste teenuste pakkujatel vaja mõõta aega ja esitada raporteid nagu tõlgid, turundajad, kinnisvara haldajad/maaklerid, tekstikirjutajad, disainerid jne. 

Soovid abi ajajuhtimises ja delegeerimisel, siis võta meiega ühendust jane@virtuaalassistent.e.