Psst! Mida Sa pead delegeerimise kohta teadma?

Psst! Mida Sa pead delegeerimise kohta teadma?

Oma meeskonna ja firma juhtimine vajab meeletut vaimset ja füüsilist ressurssi, samuti piiramatult tahtejõudu ning ambitsiooni. Üha enam aga räägitakse moodsas maailmas sellest, et hea juht on ka hea delegeerija. Miks?

Tööülesannete oskuslik delegeerimine toob kasu nii juhile kui töötajale ja peaks väljenduma ka ettevõtte majandustulemuste paranemises. Muide, ülesannete õiglane jaotus aitab kaasa ka töökeskkonna meeldivamaks muutmisele.

 

Miks on delegeerimine kasulik juhile?

 

 • Võimalus hinnata töötaja pädevust

Andes töötajale konkreetseid ülesandeid, on väga edukalt võimalik hinnata tema kompetentsi. Seda meetodit kasutatakse tihtilugu just uute töötajate puhul, kuid kindlasti tuleks kasuks ka pikaajaliste meeskonnaliikmete oskuseid hinnata. Keegi ehk on efektiivsem ja võimeline tootma suuremat lisaväärtust, kui siiani arvatud?

 • Võimalus jaotada vastutust

Delegeerimine aitab juhil jaotada vastutust, sest on üsnagi loogiline, et kõnealuste ülesannete ja nendest tulenevate väärtuste eest vastutab firma sees esmajärjekorras töötaja, kes sellega tegeles. Nii-öelda allhanke kasutamine aitab vastutust veelgi hajutada, mis omakorda paneb aluse ka juba eraldi riskide maandamise strateegiale.

 • Võimalus vältida ülepinget

Väga paljud juhid soovivad kontrollida kõike, mis nende ettevõttes toimub. Selline suhtumine ei ole aga pikas plaanis jätkusuutlik – kõike ei saagi üksinda teha. Heal juhil on olemas ülevaade ja tugevad töötajad, kes on võimelised tema töökoormust vähendama. Kui juht delegeerib julgesti ja osavalt väldivad kõik liigset pinget ja läbipõlemist. Säästetakse nii juhi kui ka töötajate tervist.

 • Võimalus tegeleda millegi tähtsama/vajalikumaga

Juhil pole tihtilugu aega ega energiat tegeleda lihtsamate, tüütutuna tunduvate ja aeganõudvamate tööülesannetega. Sellisel juhul aitab hädast välja prioritiseerimine, kus küsimused, mis ei vaja ilmtingimata kohest isiklikku tähelepanu võiks julgelt delegeerida piisavat kompetentsi omavale töötajale, kelle graafikus nende täitmiseks vabamalt ruumi on. Või osta projektipõhiselt vastav teenus sisse.

 

Kuidas aitab delegeerimine parandada ettevõtte sisekliimat?

 

 • Võimalus tööaega õiglaselt jaotada

Tihtilugu tuleb ette, et mitme sama pädevuse ja palgatasemega töötaja koormus on olenevalt erinevatest projektidest väga erinev. Selline ebavõrdsus võib tekitada pingeid kõnealuste isikute vahel ja mõjuda halvasti töötulemusele. Delegeerimine võimaldab ülesanded ühtlaselt jaotada ja sisepingeid vältida.

 • Võimalus arendada meeskonnatööd

Alati pole hea idee ülesandeid vaid üksikutele töötajatele jagada. Tehke keerulisemate ja aeganõudvamate probleemide lahendamisest mänguline meeskonnatöö, haarates kaasa erinevate oskustega kolleegid. Nii kasutate ära ideaalse varjatud võimaluse: saada vajalik kiiremini tehtud ning arendada koos töötavate inimeste meeskonnatööoskusi. Suhtlemine võimaldab teineteist paremini tundma õppida ja võimalikke pingeolukordi vältida arendades inimeste vahelist head läbisaamist.

 • Võimalus näidata usaldust

Usalduslik suhe töötajate ja juhi vahel on positiivse õhkkonna üks alustalasid. Delegeerides tähtsamaid ülesandeid ning seda õigesti serveerides saab juht näidata kui palju ta oma töötajaid hindab ja usaldab. Sama kehtib ka hilisema tunnustuse kohta, kui ülesande täitja sellega kenasti toime tuli.

 • Võimalus hoida distsipliini

Käesolev punkt haakub hästi sama peatüki esimese punktiga. Alati on mõistlik jaotada ülesanded nii, et kõigil oleks tööajal midagi teha. Lihtsalt niisama aega surnuks löövad töötajad mõjuvad ettevõtte sisekliimale halvasti, kuna teised tunnevad, et neid võidakse kohelda ebavõrdselt. Samal põhjusel võib langeda üldine moraal. Asjatundlik delegeerimine aitab kõigile enamvähem võrdses koguses tööd leida ja üldist distsipliini hoida.

 

Kuidas mõjutab delegeerimine ettevõtte kasumit?

 

 • Võimalus täita kiireid tellimusi

Oskuslik delegeerimine ja allhangete kasutamine võimaldab tõsta ettevõtte efektiivsust ja võtta vastu tellimusi, mille täitmiseks poleks tavaolukorras võib olla piisavalt võimekust.

 • Võimalus tõsta töötaja kompetentsi

Innovatiivne juhtimine toetab pidevat arengut ja seda nii juhil, ettevõttel kui ka töötajal. Iga uudne ülesanne on võimalus õppida ja omandada kogemusi, teadmisi. Arendades töötajaid, suurendame ka ettevõtte väärtust.

 • Võimalus kasutada spetsialisti

Delegeerimine on parim valik ka siis kui endal puuduvad piisavad teadmised mingite ülesannete täitmiseks. Sellisel juhul on alati ajasäästlikum ja tulemuse ning efektiivsuse seisukohalt mõistlik suunata probleem lahendamiseks spetsialistile, kes kõnealust valdkonda tunneb. Isegi lisakulu, mis võib sellise delegeerimisega kaasneda ei kaalu enamasti pikas perspektiivis üles ajakulu ja frustratsiooni, mida toob kaasa ebakompetentse töötaja üritus ülesannet täita.

 • Võimalus reguleerida palgataseme ja ülesannete suhet ettevõttele kasumlikult

Siinkohal tuleb hoolega üle vaadata kellele milliseid töid suunata. Alati annab teha korrektuure selliselt, et kõrgelt tasustatud spetsialistid ei raiskaks oma tööaega ülesannetega, millega saaks hakkama madalama taseme töötajad või mille tegemist oleks tulusam sisse osta. Sama kehtib ka täpselt vastupidi!

Väärtusta enda ja oma töötajate aega – delegeeri – läbimõeldult ja julgesti! Kui Sinu ettevõttes täiskohaga spesialisti palkamine pole veel otstarbekas, siis telli teenus projektipõhiselt sisse.